Medsystrar

 

ett starkt systerskap av tjejer som tillsammans kämpar för livskvalité i våra liv med kvinnosjukdomen endometrios

 

 

Under sommaren 2012 kom jag fram till att jag ville starta en stödgrupp till kvinnor med min kvinnosjukdom endometrios. Det kändes viktigt och betydelsefullt att det blev av och jag hade en vision. Sen påminde mina fantastiska medsystrar som jag kallat "Glädjepatrullen" mig att göra verklighet av ideén och visionen. Det gör idag att denna hemsida finns och ett nätverk av medsystrar med vår kvinnosjukdom endometrios möts och kommunicerar för att hjälpa varandra att ta sig genom allt som det innebär att leva med denna sjukdomen. Den är en tuff och sann prövning att acceptera och lära sig leva med. Då är det extra viktigt att ha andra att dela sina känslor och upplevelser med. Det finns inget bättre än att få hjälpa någon annan genom att använda sig av sina egna erfarenheter av kvinnosjukdomen endometrios. Man kan lätt känna sig ensam och uppgiven i allt som den medför och utsätter oss alla drabbade för på många olika plan. Både mentalt och fysiskt är den en tung motståndare till var och en av oss som drabbas. Vi är många som drabbas. Cirka 200 000 kvinnor är drabbade enbart i Sverige. Det är många människor och många liv som ska klara av att acceptera och inse hur var och en av oss ska kunna landa i sig själv när man har fått diagnosen endometrios. De flesta av oss får kämpa många år innan var och en av oss slutligen lyckas få diganosen på denna sjukdom. Den är inte tillräckligt accepterad eller erkänd ännu för att vi ska få den vård och behandling som vi alla mer eller mindre behöver.Tills dess att den blir mer erkänd och accepterad för vad den är och gör mot oss på olika vis så kommer det alltid behövas ett forum där vi kvinnor som har sjukdomen kan ventilera och stötta varandra på ett djupt plan. För att vi ska kunna göra det bästa vi kan för att orka och kämpa vidare i våra liv så måste vi hålla ihop och finnas för varandra. Alla har vi olika bakrund om hur resan till att få diagnosen endometrios har gått tillväga. Vi har alla olika utgångspunkter, upplevelser och förutsättningar. Ví har olika ryggsäckar som vi bär på varje dag i våra liv, ändå ska vi också klara av att hantera all smärta, oro, ångest, sorg, besvikelse, utsatthet, felbemötande mm. Listan på allt är oändligt lång.Vi har samma kvinnosjukdom men lever i olika faser/delar i sjukdomen och livet. Var och en av oss har sin egna väg att vandra och sitt egna sätt att hantera det som vi ställs inför. Här kommer denna stödgrupp medsystrar ini bilden och in i våra liv och genom att ta till vara på varann och varandras erfarenheter kan vi hjälpa varandra att överleva och inte bli sjukdomen endometrios utan att vi bara ha sjukdomen. Att vi påminner varandra att ta tillvara på alla dagar i livet och att vi har ett liv utöver sjukdomen. Om vi alla ser till att ha bra verktyg, stöd av familj och vänner och andra människor omkring oss så är det lättare att inte fastna i motgångarna eller smärtskoven som vi kan utsättas för. Det är det som medsystrar vill påminna alla er medsystrar med endometrios att tänka på och lägga fokus på. Sen är vårt starka motto att lära andra medsystrar att se det positiva i alla lägen och hitta saker att vara tacksam över varje dag som vi klarar av och lever. Vi har idag tre dolda grupper på Facebook som drivs av oss. Se följande gruppers syfte och innehåll:

 

  • Medsystrar - en dold grupp på Facebook som vi driver för alla som vill ta del av livet med endometrios som också lider av sjukdomen kan gå med i och få råd och hjälp av andra medstystrar.

 

  • Medsystrar anhörig grupp - en dold grupp där anhöriga kan samverka och dela med sig av sina erfarenheter till andra anhöriga till oss med endometrios.

 

  • Jag är glad/tacksam över - en dold grupp som vi driver för alla kvinnor som på nåt sätt behöver uppmuntran i sitt li, där kan man lära sig att se det positiva omkring var och en av oss och känna tacksamhet över det. Ett gott positivt syfte som är mkt uppskattat. Läs mer om denna grupp genom att klicka här

 

Vill du komma i kontakt med någon av våra facebook grupper eller oss?

Klicka skicka en vänförfrågan till Madeleine Säljö på Facebook

 

♥ Varmt Välkommen ♥

 

Madeleine Säljö

Grundare av Medsystrar

Copyright © Madeleine Säljö All Rights Reserved